STRONA NA FACEBOOKU

Zakładamy, opracowujemy grafikę oraz prowadzimy strony firmowe (Fanpage) na Facebooku.

Strona na Facebooku zapewni Tobie szybki kontakt z Klientami. To jest potencjał na reklamę dla Twojej firmy. Założymy (FanPag) stronę  Twojej firmy na Facebooku.


Tablica FacebookZarządzanie tablicą

Na bieżąco reaguj na informacje zwrotne od Twoich Klientów. Serwisy społecznościowe dają Ci taką możliwość. Zadbamy, aby na Twojej tablicy na stronie firmowej na Facebooku pojawiały się zawsze aktualne informacje.

Poinformujemy Twoich Klientów na Twojej stronie na Facebooku o promocjach i konkursach organizowanych przez Twoją firmę. Zaproponujemy aby udostępnili tą informację swoim znajomym na Facebooku.